MILJØPOLITIK

​Det er virksomhedens politik at opbygge og fastholde en førerposition inden for miljøbehandling af biler.

Vi ønsker at modtage og miljøbehandle biler på en måde som gør, at miljø og mennesker ikke udsættes for miljøskadelige stoffer i uønsket omfang. Bildemontering ønsker at udnytte ressourcer bedst muligt og bestræber at genvinde og genbruge mest muligt, inden bilen sendes til schredderanlægget.

Miljøhensyn vil indgå i alle ledelsesaktiviteter, ligesom miljøforholdene vil være indeholdt i agendaen på et hvilket som helst møde der vedrører miljøbehandling af biler.

Miljø- og arbejdsmiljølovgivningen samt øvrige bindende forpligtelser vil blive overholdt, og der vil altid blive lagt op til en konstruktiv dialog med vore tilsynsmyndigheder, naboer og andre interessenter omkring vore miljøforhold. Vor miljøpolitik vil være offentlig tilgængelig.

Vor politik er endvidere at overvåge og kunne dokumentere vore miljømæssige handlinger på alle niveauer - både over for vore leverandører, kunder og div. myndigheder. Ligeledes vil der blive indført foranstaltninger til at beskytte miljøet, herunder at forebygge forurening og opretholde beredskabsplaner i tilfælde af forurening.

Underleverandører, der arbejder i virksomheden, skal forpligte sig til at leve op til vort miljøregelsæt, lige som Bildemontering forpligter sig til at imødekomme eventuelle krav fra samarbejdspartnere og andre interessenter.

Ved en løbende vurdering og justering af miljømål vil vi søge at udvikle vore metoder, således at vi opnår den renest mulige teknologi.

Vore miljømæssige aktiviteter skal styres gennem et certificeret miljøstyringssystem, som løbende forbedres med henblik på forbedring af miljøpræstationen. Samtlige medarbejdere skal inddrages heri, og skal gennem information, uddannelse og medindflydelse gives mulighed for at udvise miljømæssig ansvarlighed i det daglige arbejde.

FLERE INFORMATIONER​

Bildemontering Danmark A/S

Stamholmen 53

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 44 99 14

CVR: 25444698

E-mail: jqh@hjhansen.dk

Bildemontering Gadstrup A/S

Erhvervspakken 22

4621 Gadstrup​

Bildemontering Odense A/S

Havnegade 155

5100 Odense C