HVAD SKER DER?

Hvad sker der med min bil?

Bildemontering Danmark A/S er med til at sikre, at der ikke efterlades bilvrag i naturen og derved:

- at der ikke siver farlige og giftige væsker ned i jorden og drikkevandet.

- at der spares ressourcer ved renovering.

- at metal og plastik med mere genbruges.

I alt kan 85% af en miljøbehandlet bil genbruges.Via menupunkterne foroven kan du få et overblik over, hvad din bil gennemgår, når du har afleveret den til Bildemontering Danmark.

AFLEVERING

Bilen afleveres hos Bildemontering Danmark. Det er ikke nødvendigt at bestille tid.

MILJØBEHANDLING

Bildemontering Danmark udfører miljøbehandling i henhold til lovgivningen. Følgende komponenter skal fjernes, inden bilen sendes videre til shredderen (fragmenteringsanlægget) hos H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S.

Olie, bremsevæske, koblingsvæske, kølervæske, kølemidler i airconditionanlæg, benzin/diesel, oliefilter, akkumulator, ni-cd akkumulatorer, blyholdige balanceklodser, kviksølvkontakter, asbestholdige bremsedele, trykbeholdere, brandslukkere, gasbeholder, audioapperater, videoapperater, navigationsudstyr, mobiltelefoner, dæk, katalysator, airbag og pyroteknisk selestrammer. Glasruder og plastkofanger leveres med bilen til shredderen hos H.J.Hansen, som er den eneste shredder i Danmark, der må og kan udtage glas og plast maskinelt.

GENVINDING

Efter afsluttet miljøbehandling transporteres bilen til fragmentering og genvinding på en shredder (fragmenteringsanlæg hos H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S).

Karosseriet bliver knust i små stykker, som sorteres ud i tre hovedfraktioner: Jern (magnetisk sortering), metaller (ikke-magnetisk sortering) og ikke-metaller (plastik, gummi, glas m.m.).

OPARBEJDNING AF NYT

Hele 85% af en miljøbehandlet bil kan genbruges. Efter fragmenteringen hos H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S går jern og metaller videre til smelteværker over hele verden.

Anvendelse af skrot er ikke blot ressourcebesparende, men også mindre forurenende end malmbaseret stål- og metalproduktion. Der spares betydelige energimængder ved skrotbaseret produktion. Derfor er over halvdelen af verdens produktion af stål og metal baseret på skrot som en råvare.

FLERE INFORMATIONER​

Bildemontering Danmark A/S

Stamholmen 53

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 44 99 14

CVR: 25444698

E-mail: jqh@hjhansen.dk

Bildemontering Gadstrup A/S

Erhvervspakken 22

4621 Gadstrup​

Bildemontering Odense A/S

Havnegade 155

5100 Odense C