Miljøpolitik

Det er virksomhedens politik at opbygge og fastholde en førerposition inden for miljøbehandling af biler.

 

Vi ønsker at modtage og miljøbehandle biler på en måde som gør, at miljø og mennesker ikke udsættes for miljøskadelige stoffer i uønsket omfang.

 

Miljøhensyn vil indgå i alle ledelsesaktiviteter, ligesom miljøforholdene vil være indeholdt i agendaen på et hvilket som helst møde der vedrører miljøbehandling af biler.

 

Miljø- og arbejdsmiljølovgivningen vil blive overholdt, og der vil altid blive lagt op til en konstruktiv dialog med vore tilsynsmyndigheder, naboer og andre interessenter omkring vore miljøforhold. Vor miljøpolitik vil være offentlig tilgængelig.

 

Vor politik er endvidere at overvåge og kunne dokumentere vore miljømæssige handlinger på alle niveauer - både over for vore leverandører, kunder og div. myndigheder. Ligeledes vil der blive indført foranstaltninger til forebyggelse af forurening og opretholdt beredskabsplaner i tilfælde af forurening.

 

Underleverandører, der arbejder i virksomheden, skal forpligte sig til at leve op til vort miljøregelsæt.

 

Ved en løbende vurdering og justering af miljømål vil vi søge at udvikle vore metoder, således at vi opnår den renest mulige teknologi.

 

Vore miljømæssige aktiviteter skal styres gennem et certificeret miljøstyringssystem. Samtlige medarbejdere skal inddrages heri, og skal gennem information, uddannelse og medindflydelse gives mulighed for at udvise miljømæssig ansvarlighed i det daglige arbejde.

 


Til forside
Bildemontering Danmark A/S   |   Bådehavnsgade 59   |   2450 København SV   |   Tlf.: 36 44 99 14   |   CVR: 25444698   |   E-mail: jqh@hjhansen.dk