//I tvivl? Spørg OMØ

Hvilke papirer skal medbringes ved aflevering?

Husk registreringsattest og afmeldingskvittering, såfremt køretøjet allerede er afmeldt.
Nye regler for udbetaling af skrotningsgodtgørelsen på biler:

 

04.11.2010
Reglerne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse ved skrotning af biler er ændret. Hovedformålet med ændringen er at tydeliggøre, at registrerede autoophuggere er forpligtet til at ophugge de biler, som de modtager.
Den nye bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler har nr. 1234 af 1. november 2010. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. november 2010.

 

Hvad er ændret?

Fremover er hovedreglen, at en skrotningsattest skal underskrives af den sidst registrerede ejer,
før der kan udbetales skrotningsgodtgørelse.


Er der undtagelser?

Sidst registrerede ejer kan ikke skrive under:
Ja, hvis den sidst registrerede ejer er død eller som følge af en alvorlig sygdom
ikke er i stand til at underskrive af skrotningsattesten.
• Hvis den sidst registrerede ejer er død, kan arving eller bobestyrer underskrive, hvis de fremlægger en skifteretsattest.
• Ved alvorlig sygdom kan nærmeste pårørende underskrive og vedlægge en erklæring om, at den sidst registrerede ejer ikke er i stand til at tage stilling til skrotningen af bilen samt underskrive skrotningsattesten.


Køber har ikke indregistreret bilen:

Hvis bilen er solgt og ikke indregistreret af køber, kan køber underskrive skrotningsattesten, hvis der gælder nogle særlige forhold. Det kan eksempelvis  være, hvis bilen er købt eller taget i bytte med henblik på istandsættelse, men at det efterfølgende viser sig, at bilen var i for dårlig stand til, at det har kunnet betale sig at reparere den.


I disse tilfælde indsendes skrotningsattesten til Miljøordning for Biler, der videresender sagen til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan dispensere for kravet om, at det er sidst registrerede ejer, der skal underskrive. Køber skal dokumentere det særlige forhold, der gør sig gældende i den konkrete sag.


Hvis man som ophugger modtager en bil til skrotning, hvor den, der afleverer bilen, ikke er bilens registrerede ejer, opfordrer Miljøstyrelsen ophuggere til at udstede en skrotningsattest til den, der afleverer bilen. Det bliver hermed ejeren, som har afleveret bilen, der skal indsende dokumentation til Miljøordning for Biler og opnå dispensation. Dermed bliver det ikke ophuggeren, der i den konkrete sag kan risikere, at Miljøstyrelsen vurderer, at krav til at opnå dispensation ikke er opfyldt.


Miljøstyrelsen er forpligtet til at sikre, at der ikke i administrationen af dispensationsmuligheden sker en omgåelse af reglerne. Omgåelse kunne være, hvis den samme person indsender et stort antal ansøgninger. Ved at lade ejeren af bilen ansøge om dispensation vil man som ophugger ikke komme i klemme, såfremt nogle personer forsøger at omgå reglerne ved at anvende flere ophuggere.


Mere information

Hvis du vil vide mere om reglerne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse, kan du henvende dig til Miljøordning for Biler på www.bilordning.dk eller på telefon 39 15 51 50.


Bekendtgørelse nr. 1234 af 1. november: "Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skotning af biler"


Til forside

Bildemontering Danmark A/S 

Bådehavnsgade 59 

2450 København SV 

Tlf.: 36 44 99 14 

CVR: 25444698 

E-mail: jqh@hjhansen.dk

Bildemontering Gadstrup A/S
Erhvervspakken 22
4621 Gadstrup 
 
Bildemontering Odense A/S
Havnegade 155
5100 Odense C