Oparbejdning af nyt

Hele 85% af en miljøbehandlet bil kan genbruges. Efter fragmenteringen hos H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S går jern og metaller videre til smelteværker over hele verden.


Anvendelse af skrot er ikke blot ressourcebesparende, men også mindre forurenende end malmbaseret stål- og metalproduktion. Der spares betydelige energimængder ved skrotbaseret produktion. Derfor er over halvdelen af verdens produktion af stål og metal baseret på skrot som en råvare.


Til forside
Bildemontering Danmark A/S   |   Bådehavnsgade 59   |   2450 København SV   |   Tlf.: 36 44 99 14   |   CVR: 25444698   |   E-mail: jqh@hjhansen.dk