//I tvivl? Spørg OMØ

Oparbejdning af nyt

Hele 85% af en miljøbehandlet bil kan genbruges. Efter fragmenteringen hos H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S går jern og metaller videre til smelteværker over hele verden.


Anvendelse af skrot er ikke blot ressourcebesparende, men også mindre forurenende end malmbaseret stål- og metalproduktion. Der spares betydelige energimængder ved skrotbaseret produktion. Derfor er over halvdelen af verdens produktion af stål og metal baseret på skrot som en råvare.


Til forside

Bildemontering Danmark A/S 

Bådehavnsgade 59 

2450 København SV 

Tlf.: 36 44 99 14 

CVR: 25444698 

E-mail: jqh@hjhansen.dk

Bildemontering Gadstrup A/S
Erhvervspakken 22
4621 Gadstrup 
 
Bildemontering Odense A/S
Havnegade 155
5100 Odense C